DREPT PRIVAT ROMAN EMIL MOLCUT PDF

Traite de droit administratif. Paris: L.G.D.J. Molcut, Emil. Drept privat roman [Private Roman law]. Bucharest: Universal Juridic. Molcut, Emil, Emil Cernea. Specificul sistemului de drept privat roman. Prof. univ. dr. Emil MOLCUT. Lect. univ. dr. lonut CIUTACU asist. univ. drd. Alina Monica AXENTE Drept privat roman – Editie revazuta si adaugita: Emil Molcut, Editura Universul Vladimir Hanga, Bob – Curs de drept privat roman Editura Universul.

Author: Maukazahn Kagak
Country: Seychelles
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 4 July 2004
Pages: 251
PDF File Size: 19.57 Mb
ePub File Size: 10.73 Mb
ISBN: 932-8-53864-355-9
Downloads: 10054
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztirn

Astfel, in prima parte a epocii vechi, era u izvoare ale dreptului obiceiul si legea. Pretura a fost creata in anul i. Avea atributii legisl ative, elective si judiciare. Volume 41 Issue 1 Augpp. Volume 82 Issue 1 Augpp. Obiectul de cerce tare al cursului de fata il constituie dreptul privat roman.

Volume 10 Issue 1 Augpp. La randul sau, magistratul pronunta anumite cuvin te solemne cu efecte juridice bine precizate. Faza in iure In aceasta faza a procesului, au aparut elem ente noi cu privire la citare, activitatea partilor si a pretorului. Volume 42 Issue 1 Augpp. Daca se declan sa un conflict intre un patrician si un plebeu, partile se adresau pontifilor, p entru a afla de la acestia care este reglementarea juridica in acea materie, iar pontifii erau suspectati ca dau raspunsuri favorabile patricienilor.

Volume 86 Issue 1 Augpp. In anul e. Pe de alta parte, intr-un alt text clasic Marcian – Digeste se arata ca ius praetorium este viva vox iuris civili s dreptul pretorian este vocea vie a dreptului civil. Sa explice studen tilor procesul de formare a institutiilor juridice, precum si modul in care a ev oluat sensul conceptelor si principiilor juridice; 3.

Volume 59 Issue 1 Augpp. Elaborarea Digestelor lui Justinia n. In sens juridic, se numeau l atini cei care aveau un statut juridic inferior celui al cetatenilor, dar mai bu n deat cel al peregrinilor.

Try This PDF:   DISTRACCION OSEA MANDIBULAR PDF

Cezar a incercat sa introduca fatis sistemul monarhic, dar incercarea sa nu a reusit. Comitia centuriata, creata prin reforma lui Servius Tullius;?

Volume 78 Issue 1 Augpp. Peregrinii Se impart in doua categorii: Dar, pentru ca judecatorul sa poata face o interpret are cu buna credinta, era necesar ca in intentio a formulei sa figureze cuvintel e ex fide bona potrivit cu buna credinta.

Daca unul dintre acesti jurisconsulti se abtinea si intre ceilalti era paritate, jud ecatorul foman obligat sa urmeze parerea lui Papinian. Acea manifestare de vointa trebuia imbracata in forme solemne, care difereau de la un act juridi c la altul, iar daca nu erau respectate intocmai acele forme, actul respectiv nu producea efecte juridice.

Adoptiunea este actul prin care un fiu de familie trece de sub putere a lui pater familias sub puterea altui pater familias. In dreptul clasic, jurisprudenta a ati ns culmea stralucirii sale, deoarece in aceasta epoca activitatea jurisdconsulti lor s-a caracterizat printr-o exceptionala putere de analiza, de sinteza, de abs tractizare si de sistematizare. Actiunile cu formula cu transpozitiune aveau o redactare speciala, intruc at in intentio a formulei figura un nume, pe cand in condemnatio figura alt nume.

Rept Roman Molcut Emil

Aceste categorii sociale au fost apoi impartite in cen turii, care erau in acelasi timp si unitati militare si unitati de vot.

Dupa moartea lui Teodosiu I e. Au fost publicat e in anul Din aceasta cauza, fizionomia edictului pretorului se compune din doua parti: Pe aceasta cale, o ser ie de institutii care tin de materia proprietatii, succesiunii sau a obligatiilo r au fost create de catre magistratii judiciari pretoriiprin utilizarea unor mijloace procedurale.

Dar, in faza in iudi cio, procesul se putea desfasura si in prezenta unei singure parti.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung

Principele tinde sa se manifeste in mod autocrat, men tinand aparenta institutiilor republicane. In acest fel, activitatea pretorului a devenit creatoare prin adaptarea vechilor in stitutii ale dreptului civil la noile realitati economice si sociale, ajunganduse astfel la unele institutii juridice noi.

Try This PDF:   THE GREAT LOVER PLAYBOOK PDF

Aceste coduri au fost alcatuite de ca tre profesorii Gregorius si Hermogenianus, de la Facultatea de Drept din Beirut. In acest scop, pretorul putea utiliza urmatoarele mijloace procedurale: Pater fam ilias isi pgivat vinde fiul de trei ori, fiecare vanzare fiind valabila pe cinci ani, iar dupa cea de-a romah vanzare, fiul de familie iesea de sub puterea lui p ater familias.

Din acest punct de romna, reglementarea juridica a relatiilor sociale din societatea romana s-a realizat in decursul evo lutiei acesteia prin izvoare variate. De aceea, s-a pus problema explicarii acestui fenomen. Herenius Modestinus Modestin a fost ultimu l mare jurisconsult clasic care a desfasurat o activitate creatoare. Locuitorii cetatilor care au incheiat tratate de ali anta cu Roma se numeau peregrini.

Pana in vremea lui August, au fost interzise casatoriile dintr e ingenui si dezrobiti. La origine, aceste edi cte au fost formulate oral, de unde si etimologia cuvantului, care provine de la ex dicere a spune. Volume 12 Issue 1 Augpp. Personalitatea incepe in momentul nasterii.

Promovarea examenului presupune obtinerea unei note mai mari sau egale cu 5. Volume 75 Issue 1 Augpp. Ius publice respondendi In vremea lui August, a fost creat ius publice respon dendi, adica dreptul de a oferi consultatii juridice cu caracter oficial.